Експлоатация на пчелите

Как големите медопроизводители експлоатират пчелите и защо пчелите изчезват

Света на пчелите

Трябва да сме наясно, че пчелите, от които се събира неорганичен и не диви видове мед и други пчелни продукти, обикновено са третирани неправилно и мощно експлоатирани от големите и корпоративните медопроизводители. Техните методи за отглеждане включват:

  • Хранене на пчелите с царевичен сироп с високо съдържание на фруктоза или друг вид захар. Вместо пчелите да бъдат хранени с техния собствен мед, те получават захарен сироп, който няма никаква хранителна ценност. Обикновено в разтвора се добавят също антибиотици и други лекарствени средства. Това елиминира и полезните качества на произведените пчелни продукти;
  • Масово пръскане с токсични пестициди на никотинова основа по растенията и дърветата, от които пчелите събират полен и нектар;
  • Често заменяне на майката с нова – с цел по-бърз растеж на популацията;
  • Изкуствено оплождане на майката (което ограничава генетичния фонд);
  • Подвижно пчеларство;
  • Силно опушване на кошера;
  • Както и много други неустойчиви и нехуманни практики, които нямат нищо общо с традиционните методи.

Мед или коктейл от захари?

През последните години пазарът е масово залят от недоброкачествен, фалшифициран (с добавки от: глюкозо-фруктозен сироп, лактоза, изкуствени подсладители, брашно, нишесте, петмез или други преработени захари), неправилно съхраняван (излаган продължително на висока температура и слънчеви лъчи) “мед”. Тези продукти обикновено имат по-светъл цвят и рядка консистенция - което им придава по-добър търговски вид. С цел по-лесна търговска реализация, кристализиралият мед се подлага на термична обработка за възвръщане на течната му форма. Този продукт, обаче, губи всичките си полезни и лечебни качества.

За да се получи по-голямо количество мед в по-кратки срокове от необходимото, някой от недобросъвестните пчелари поставят до кошерите съдове със захарен сироп. Така за пчелите не е необходимо да търсят нектар и те просто преработват предоставената захар. Най-малкото, такъв мед също не притежава никакви лечебни свойства. Но тази практика поражда значително по-големи проблеми в дългосрочен план. Вместо да получават истинска храна, която им е отредена от природата - богатите на разнообразни нутриенти цветен нектар, прашец и прополис, пчелите се хранят с прости захари без никаква хранителна стойност. Това е все едно да храниш децата си само с т.нар. junk food, а те от своя страна да хранят и техните деца с нея и т.н. Представете си какво здраве ще притежават вашите наследници след 5 или 10 поколения например. При пчелите този процес протича значително по-бързо.

При все по-сериозно разрастващите се проблеми със „Синдрома на разрушената пчелна колония“ (Colony Collapse Disorder (CCD), който засяга основно неорганичната пчелна индустрия) и кризата в опрашването, е важно да се подкрепят тези пчелари, които се отнасят към техните пчели доброжелателно, с любов и внимание, като използват традиционните и природосъобразни методи на пчеларство. Това изключва употребата на химикали, хранене на пчелите със захарни сиропи, изкуствена подмяна на майките, изкуствено оплождане на майката, подвижно пчеларство, отглеждане на пчелите в райони с монокултурни посеви или в райони, където се използват пестициди и други смъртоносни препарати.

Пчеларството е благородна и свещена професия. То е едно от много малкото професии, в които оставяш света в по-добро състояние от това, в което си го намерил. Професия, при която даваш много повече от това, което получаваш!

„Синдрома на разрушената пчелна колония“ - Colony Collapse Disorder (CCD)

Moже да се каже, че медоносните пчели се явяват крайъгълния камък на околната среда. Tе играят ключова роля за биологичното разнообразие на планетата и за нашето изхранване – те са най-важните опрашители на Земята. Пчелите са възникнали в пряка връзка с опрашителната дейност. Три четвърти от всички растения са зависими от медоносните пчели и другите опрашващи животни. Това е едно от най-старите партньорства в природата - растенията не биха могли да се възпроизвеждат без него, както и пчелите не биха имали какво да ядат. Пчелите са гаранцията на природата, че животът ще продължи и ще процъфти. Без тях, животът, който познаваме, не би могъл да съществува!

Ако пчелите изчезнат от лицето на земята, на човечеството му остават не повече от четири години живот. Няма пчели, няма опрашване... няма човечество."

А.Айнщайн

„Ще дойде време, пчелите да изчезнат, а млякото да стане отровно.“

Ванга

В началото на 2006 г. пчеларите в САЩ за първи път съобщават за загадъчното изчезване на пчелите им и рязкото спадане на броя на пчелните колонии. В рамките на година се оказва че около 1/3 от пчелите в САЩ са изчезнали, като в някой щати загубите достигат до 80%! В следващата година същият проблем е засегнал почти всички страни по света: масова гибел на пчелите е регистрирана и в Европа - Германия, Швейцария, Испания, Португалия, Унгария, Италия и Гърция. Феноменът получава наименованието „Синдром на празния кошер“. Това представлява внезапен, без обясними явни причини колапс на едно от най-комплексните и най-добре организирани животински общества. Най-странното около него е, че броят на пчелите-работнички в засегнатия кошер рязко намаляват, при това – докато в него има пчела-майка, пило и хранителни запаси от мед и полен. Накрая остават само майката и около нея - шепа работнички.

Още по-загадъчно е, че не се откриват мъртви пчели около или в кошера, а изоставеният мед и прашец не се разграбва от другите пчели или оси, восъчният молец не проявява интерес към восъка, въпреки че когато пчелите изоставят кошера си, молецът буквално опустошава восъка и от него остават само трохи. При всички изследвани болни пчели е установена потисната имунна реакция и цял куп деформации на вътрешните органи като не е ясно какво означава това. До днешна дата феноменът не е получил своето категорично и пълно обяснение – става въпрос за комбинация от различни фактори, които в един момент претоварват пчелите. Въпреки обещанията на учените и сериозността на проблема все още не са формулирани конкретни отговори като причината за това най-вероятно е конфликт на интереси.

Начало

Причи за „Синдрома на разрушената пчелна колония“

Неразумното използване на мощни пестици

Модерното земеделие строго разчита на отглеждането на огромни площи с монокултурни посеви. Болестите, паразитите и другите вредители, които са свързани със съответната култура намират чудесна среда за своето развитие – всичко, от което се нуждаят е там и то в огромни количества. В битката си срещу тях земеделците са принудени да използват огромни количества химикали – пестициди, хербициди, фънгоциди. Това са същите смъртоносни химикали, които са разработени и използвани от Германия през Втората световна война. Субстанциите в мунициите на химическото въоръжение и тези, които се използват в съвременните препарати срещу вредители, са двете страни на една и съща монета. Те дори се произвеждат от същите хора и същите компании, които са въоръжавали химическия отдел на немската армия.

Скоро след въвеждането на токсичните препарати за растителна защита, с които се третират насажденията и храната ни, по целия свят започват да измират милиарди пчели. Множество научни изследвания сочат като главен виновник една група пестициди - така наречените неоникотинови пестициди. Тяхната употреба в селското стопанство започва около 90-те години на миналия век – точно времето, в което се наблюдава за пръв път масовото изчезване на пчели. През 1994 г. - Франция е една от първите страни, в които започват да се използват пестицидите Gaucho на немската компания Bayer. Скоро след това, пчеларите започват да се оплакват от масова загуба на пчелни семейства. Те бързо се обединяват и организират, провеждат се редица изследвания, които доказват, че съдържанието на пестицидите е силно токсично за пчелите. Те причиняват загуба на апетит, загуба на паметта, дезориентация при пчелите – същите симптоми, които се наблюдават и днес при пчелите, поразени от CCD.

При направени проби от множество източници са получени смущаващи резултати: цветният прашец, който пчелите събират от третираните с пестициди култури, е наситен с над 40 различни химикала! Тези химикали влияят на пчелите, а каквото отива в кошера, идва и при нас – медът, прашецът и другите пчелни продукти накрая стигат до нашата трапеза. Същото важи и за храната, която е плод на това земеделие.

След множество протести френските пчелари привличат общественото внимание. Следват тежки съдебни дела и в крайна сметка френското правителство забранява употребата на тези химикали. В последствие Италия, Германия и Словения също въвеждат забрана за използването на неоникотинови пестициди. Останалите страни за сега не са ги последвали. Проблемът е много сериозен, тъй като на практика тези препарати са разрешени за използване в Европейския съюз. Фермерите, които ги използват, трябва предварително да уведомяват, че ще пръскат насажденията си. У нас, това обикновено не се случва, а съответните комисии към областните дирекции "Земеделие", които трябва да проверяват сигнали за натровени пчели, реагират бавно и след това доказването на вредата и съответно санкциите за фермерите са почти невъзможна задача.

В САЩ, където тези химикали започват да се използват масово след 2003 г. (3 години при началото на сериозните проблеми за пчеларите), правителството упорито отказва да признае, че те са част от причините за рязкото намаляване и отслабване на пчелните колонии. Въпреки сходните проблеми и множеството научни доказателства, които сочат към източника им, не се вземат решителни мерки, а пчелните им семейства продължават да намаляват критично. Налага се всяка година за опрашителния сезон да се внасят пчелни семейства.

Когато пчелите-работнички занесат полена от третираните с пестициди култури обратно в кошера, той се използва за изхранване на младите пчели. Този коктейл от токсични субстанции, който поленът съдържа, влияе пагубно върху развитието им. Нервната, имунната, както и всички други системи в тялото, не могат да функционират правилно, а от там пчелите стават уязвими за своите естествени врагове. Проблемите се задълбочават с всяко следващо поколение – младите пчели стават все по-слаби и по-болни. Масовото използване на различните видове химикали, които се използват в борбата срещу вредителите, води до акумулирането им във почвите и водите. Образуват се по-силно токсични съединения и синергичното им влияние става изключително пагубно не само за пчелите, но и за хората и природата като цяло.

Генно модифицирани организми

Генномодифицираните култури се разпространяват неконтролируемо в природата чрез разпръскването на полени от цветовете им и опрашване на родствените растения. Пчелите разнасят полени в диаметър 5 – 6 км от пчелина и опрашват всички култури. Това води до заразяване на други растения с ГМ полени, което прави тези растения също ГМО. Така се замърсяват конвенционалните култури и след време цялата територия става само с ГМ растения. Следователно, едновременното развитие на конвенционални култури и генно модифицирани култури, е просто невъзможно.

Наблюдаваните са пчели, попаднали на медоносна ГМО култура (които се третират с мощни пестициди и други препарати) – било то слънчоглед, рапица или други. Те губят ориентация и повече не се завръща в кошера. Така, постепенно цялото пчелното семейство се погубва. В Америка, където масово се отглеждат ГМО култури и се използват мощни пестициди, CCD се наблюдава най-значимо. Същото се случва и в Европа - страни, в които има посеви на ГМО като Германия, Испания, Италия, Франция и т.н. също страдат от големи загуби на пчелните семейства.

Научни изследвания вече доказват, че гените, използвани за модифициране на отделни култури, могат да отидат в други видове и да причинят мутации. Например гени, използвани за модифициране на рапица са се прехвърлили в бактерия, живееща в стомаха на медоносните пчели. Променената бактерия причинява увреждания на пчелите с непредсказуеми последици. Има научни свидетелства, че пчели, консумирали прашец от ГМО, страдат от увреждане на сетивата за миризма.

Мобилните мрежи и антените

Свързва се с високочестотните излъчвания, които изпълват ефира. Електромагнитните излъчвания на мобилните апарати и антени, предаващи и приемащи сигнала, стресират пчелите и разрушават естествения механизъм за ориентация в малкия им организъм. В резултат на това, излетялата от кошера пчела не може отново да намери пътя към дома си. С цел спестяване на средства, мобилните оператори поставят по-малко на брой, но много по-мощни ретранслатори, вместо много на брой, но по-слаби клетки.

Подвижното пчеларство

Тази практика създава огромен стрес за пчелите, особено при дългите разстояния. При него значително по-лесно се разпространяват болестите и паразитите при пчелите. Това е заради влошената хигиена в кошера, породена от невъзможността пчелите да излизат извън него. Необходимо е и пчелите да се хранят по време на пътуването, а както споменахме по-голямата част от индустриалните производители дават на пчелите захарни сиропи в комбинация с антибиотици. Друг проблем, който често възниква е смъртта на майката – тогава се налага тя заменя с нова (изкуствено оплодена);

В САЩ, например, хората занимаващи се с подвижно пчеларство пътуват целогодишно от Източното до Западното крайбрежие и обратно, опрашвайки всички монокултурни посеви. Пчелите са принуждавани да работят през всички сезони, което нарушава естественият им ритъм и води до много по-бърза смяна на поколенията. След като голяма част от пчелните им семейства изчезват, в САЩ започват да внасят пчели от Австралия и други части на света. Работи се върху създаването на агресивни африканизирани суперпчели, които са много по-издръжливи на болести и паразити.

Начало

Неустойчивите практики на корпорациите

Постоянно желание за все по-големи добиви и печалби, неразумно експлоатиране и замърсяване на почвите и околната среда. Свободната пазарна икономика използва околната среда като синоним на „кошче за отпадъци“. Масово се извършва неразумно и безобразно експлоатиране и разграбване на природните блага, без мисъл за дългосрочните ефекти и проблемите, които биват завещани на бъдещите поколения.

Съществуват огромни територии, като голф игрища и ски писти, където не се позволява да прехвърчи пчела. Строежът на пътища, урбанизацията, замърсяването, унищожаването на живата природа по всевъзможни начини, влияе пагубно на всички видове.

Недохранване, непълноценна, еднообразна диета на пчелите

Заради големите територии с монокултурни посеви, практиките за храненето им със захарни сиропи вместо с мед. При големите територии с монокултурни посеви за пчелите има храна само през 2 седмици от цялата година, когато става цъфтежа. През останалото време пчелите са обречени на глад. Отделно диетата на пчелите в такива райони е бедна и еднообразна. Това е все едно да имаме домашен любимец куче и да го храним само с хляб. Това куче рано или късно ще развие някаква болест. Същата е и ситуацията с пчелите. Всичко това в комбинация с огромните количества химикали, които се използват при отглеждането на монокултури, създава идеалните условия да разбие напълно здравето на малките пчели.

Различни вируси, паразити и гъбички

Веднъж отслабнали от бедната диета, приемането на химикали от пестицидите и всички останали стресови фактори, пчелите стават значително по-уязвими на инфекции.


Радиация, замърсяване на околната среда, масовото застрояване и урбанизация, унищожаването и промяната на екосистемите – индустриализацията и стремежа за постоянен икономически растеж като цяло са пагубни не само за пчелите, ами и за природата като цяло.

Проверете и другите изпочници по темата за CCD тук!

Изводи за CCD

Заключението до което учените, занимаващи се с проблема достигат е: масовото изчезване на пчелните семейства не е причинено от един единствен фактор - това е резултат от синергичното действие на комбинация от множество стресови фактори. Като на различните места става въпрос за различна комбинация от фактори, които претоварват пчелите. След един определен момент при наличие на значително отслабнала имунна система (гъбичките открити при болните пчели са удивително сходни с тези откривани при човек със слаба имунна система) и промени във вътрешните органи на пчелите (патологични изменения и деформации), те стават уязвими за вирусите, бактериите и гъбичките, които се превръщат в капката, която прелива чашата.

Пределно ясно е едно – причините поради, които най-важните опрашители на Земята са в колапс са антропогенни. Става въпрос за човешката дейност и последиците от нея върху природата като цяло.

Внезапното изчезване на пчелите носи много по-важно и по-дълбоко послание относно това, накъде се е насочило човечеството. Въпросът е дали ще го разберем…!

Начало

Обратно към сайта

към истинскимед.com

Пчелин Стоянови