История и легенди за пчелите и меда (част 2)

Как се развива пчеларството по света и в България

Света на пчелите

Развитие на пчеларството

Постепенно пчеларството се разпространило по цялата територия на Азия, Европа и отчасти Африка. По-късно, след като стават възможни връзките по море и суша с останалия свят, медоносната пчела и пчеларството са пренесени в Северна Америка (1630 г.), в Австралия (началото на 19 век) г. и в Южна Америка (1845 г.). Сега пчелни семейства се отглеждат във всички краища на света. Голям тласък в развитието на съвременното пчеларство дават направените в края на 19 век изобретения и открития. През 1814 г. П. И. Прокопович изработва първия кошер с подвижни рамки. През 1857 г. И. Меринг използва восъчната основа, а през 1865 г. Ф. Гушка изобретява и първата пчеларската центрофуга.

В народната медицина пчелните продукти са най-често срещаните компоненти на лекарствените средства. В древните книги за лечение, могат да се намерят безброй рецепти, които включват пчелните продукти. Днешната народна медицина също ги използва широко. Апитерапия ("апис" - пчела, "терапия” - лечение) – така се нарича нова област в съвременната медицина – означава лечение с пчелни продукти. Всички съвременни изследвания убедително свидетелстват, че има основание пчелните продукти да се смятат за едни от най-ефективните лечебни средства за хора от всички възрасти.

Въпреки всички натрупани знания от древните, за качествата и приложението на пчелните продукти, едва през 1864 г. проф. Лукомски описва лечението с пчели на ставни заболявания и невралгии, а през 1888 г. австралийският лекар Тертз публикува данни за лечението на ревматизъм чрез контролирано ужилване от пчели. Чак през 1927 г. се произвеждат първите препарати от пчелна отрова въпреки, че нейните свойства са известни още от Древността.

Пчеларството по българските земи

При нас, пчеларството датира още от времето, когато прабългарите са населявали земите около Азорско море и р. Волга. Първоначално те използвали плетени кошове, а по-късно и прототипи на съвременните кошери.

Пчеларството се е развивало по нашите земи още преди основаването на българската държава. Славянските племена отначало събирали мед от диви пчели, а по-късно се научили да отглеждат пчелни семейства в кошери. Те също знаели как да приготвят омайната медовина - слабо-алкохолна напитка с признати лечебни свойства. Когато българите на хан Аспарух се заселили на Балканския полуостров, те естествено пренесли и своите умения в областта на пчеларството, което практикували в предишните си територии. На Балканския полуостров имало идеални условия за отглеждане на пчели - разнообразна и богата медоносна растителност.

След създаването й, в България се произвеждали значителни количества мед и восък. Арабският историк Абу Хамид, Йоан Екзарх и други летописци съобщават, че в България пчеларството е било много силно развито още през 9 век. Българите произвеждали значителни количества мед и восък и извършвали оживена търговия с пчелни продукти с Византия, Венеция, Генуа и Дубровник. Държавата ни дори се считала за един от най-големите производители на тези продукти. След покръстването на българите, част от данъците на държавата и манастирите се плащали в натура с мед и восък, а през турското робство по същия начин се плащали различни данъци, такси и глоби.

Днес, пчеларството е едно от традиционните занимания във всички краища на страната. Развитието му у нас е свързано с развитието на този занаят в останалите европейските страни и в Русия. През 1884 г. в България са били доставени и заселени първите рамкови кошери. През 1889 г, се създава първата пчеларска организация. През 1902 г. излиза първото пчеларско списание – „Пчела“, и се основава кооперативната централа „Нектар“. Традиционното отглеждането на пчели се радва на голяма почит и се счита за благородна професия, а малките трудолюбиви насекоми са възхвалени в песни, предания, легенди и поверия.

Българската народна медицина има богато лекарствено наследство, рецепти за много заболявания и проблеми са записани върху икони в наши църкви от 16 и 17 век. Българите имат оригинална фармакопея, което е едно неоценимо богатство. В българската народна медицина наред с билките се нареждат и пчелни продукти, които са ключови съставки в безброй рецепти. Смята се, че те са едни от най-ценните продукти, а смесването им с други лечебни продукти има уникално синергично действие и дава много по-бързи резултати.

Начало

Обратно към сайта

към истинскимед.com

Пчелин Стоянови